O nás


Vážený kliente,

dovolte nám předložit naši nabídku na komplexní úklid administrativních budov, školských, zdravotnických, sportovních či kulturních zařízení, a také privátních nemovitostí či bytů dle Vašich požadavků.
      Dále  naše  firma  provádí   pravidelné  či   jednorázové  úklidy,   úklid  po  stavebních  rekonstrukcích
či malování, generální úklid, vyklízení objektů a čištění   interiérů   všech druhů  motorových   vozidel, letadel a lodí. Zajišťujeme i další služby: údržbu a péči o travní porosty, čištění koberců a čalouněného nábytku, úklid sněhu, čištění prosklených fasád budov pomocí zvedací plošiny, mytí oken, výloh, fotovoltaických panelů, atd.
      Naši pracovníci jsou před nástupem na pracoviště důkladně proškoleni z bezpečnostních a požárních předpisů, pracovních postupů a k používání příslušných technologií. Garantujeme, že všichni pracovníci jsou české národnosti a mají čisté rejstříky trestů.

      Naše firma upřednostňuje používání čistících prostředků nezatěžujících životní  prostředí.
Ke  komplexnímu  provádění  zadaného  díla  používáme  nejen  manuální  práci,  ale také vlastní úklidovou
a čistící techniku renomovaných výrobců značek KARCHER, KLARO, NILFISK, SOTECO a WAP.

Jsme si vědomi specifičnosti naší   práce a   tuto   prezentaci   Vám předkládáme   s   garancí  diskrétnosti
a s vědomím, že veškeré skutečnosti, s nimiž přijdeme do styku při plnění smluvně zadané činnosti, jsou předmětem služebního tajemství a mlčenlivosti. Činnost naší firmy je smluvně pojištěna, ale za celou dobu její existence (tzn. od roku 2004) jsme plnění ze strany pojišťovny nevyužili.

      Naše firma je vstřícná a pružná k návrhům a podnětům klienta. Invence naší firmy se také zcela jistě projevuje v ceně poskytovaných služeb. Naši stávající klienti jsou s prací, cenou a kvalitou našich služeb velmi spokojeni a doufáme, že ani Vy nebudete vyjímkou.

Prostřednictvím dodavatelského úklidu ušetříte Vaše mzdové náklady a úklid a čistotu budete mít zajištěnu bez starostí.

      Naše firma   je oprávněna   poskytovat ve smyslu § 81,   odst. 2, bodu b)   zákona  č.  435/2004 Sb,
o zaměstnanosti tzv. „NÁHRADNÍ PLNĚNÍ“. Příslušné potvrzení o této skutečnosti našim váženým zákazníkům na vyžádání obratem zašleme.Doufáme, že naše nabídka bude i pro Vás opravdu zajímavá a těšíme se na případnou spolupráci.

Jiřina Macková                        

majitelka